MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
1.1 SATICI
Ünvanı : İPEKHAN (Bundan böyle \”SATICI\” olarak anılacaktır)
Adresi :
Eposta adresi : ipekhanofficial@gmail.com
1.2 ALICI
Adı Soyadı:
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :
MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI\’nın SATICI\’ya ait www.ipekhan.com.tr İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda
nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
Ürün      Adet Fiyat      İndirim      Toplam
Ürün Kodu :
Numara :
Ödeme Şekli ve Planı:
MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 ALICI, www.ipekhan.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme
şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI\’nın tam ticari
unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri ve ön bilgilendirme formunu “
cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağını, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini okuyup bilgi sahibi olduğunu, tüm hükümlerini
anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici\’ye verilmesi gereken
adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak
edindiğini teyid etmiş olur.
4.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI\’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak
internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI\’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden
SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 Kargo firmasının, ürünü ALICI\’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI\’ya teslim
edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
4.5 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile
teslim edilmesinden sorumludur.
4.6 SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI\’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir
ürün tedarik edebilir.
4.7 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI\’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir
ürün tedarik edebilir.
4.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI\’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI\’nın tercih ettiği
ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün
teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.9 Ürünün tesliminden sonra ALICI\’ya ait kredi kartının ALICI\’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka
aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI\’ya ödememesi halinde, ALICI\’nın kendisine teslim
edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI\’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI\’ya aittir.
4.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu
ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI\’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu
ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından
birini kullanabilir. ALICI\’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar tahsilatlı kargolar\’da 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI\’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya
iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası
gecikmeler için SATICI\’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen
tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
4.11 İşbu sözleşmede kararlaştırılmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde üründe bir kusur var ise cayma hakkına sahiptir.
Ancak, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI\’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen
ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta olup ALICI bu şartları bildiğini,  kendisine özel olarak
hazırlanmış ürünün hiçbir şart ve koşulda iadesinin mümkün olamayacağını kabul ettiğini şimdi veya ileride herhangi bir itiraz ileri
sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI\’ya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri
çerçevesinde ürünün kullanılmamış  ve orijinal paketinde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI\’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş
olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır)
b) Ürün ile birlikte gelen iade/değişim formu veya http://www.ipekhan.com.tr sitesinde bulunan iade/değişim
formu
c) 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim
edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI\’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI\’ya iade edilir.
Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.
Ürün SATICI\’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI\’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı
sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde
SATICI\’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün karşı ödemeli olarak ALICI\’ya geri gönderilecektir.
Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de \”iade faturasıdır\” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.
MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk
üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına ve ürünün iadesi veya aynı modelin farklı renk
ve/veya numarası ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. İade/değişim talebi ancak ürünün kullanılmamış olarak ve orijinal paketi ile
tekrar satışı mümkün olacak şekilde Aras Kargo ile gönderilmesi ile kullanılabilecektir. Değişimlerde, Aras Kargo ile yapılan gönderilerin ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup, farklı kargo firması ile yapılan karşı ödemeli gönderiler kabul edilmeyecektir.İadelerde kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.
Iade/değişim hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen e-posta yahut WhatsApp hattı ile bildirimde bulunulması ve ürünün 5.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.
Tüketici;  İade/değişim talebi ancak ürünün kullanılmamış olarak ve orijinal paketi ile Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.
MADDE 7 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI\’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI\’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI\’nın
temerrüdünün SATICI\’nın malı sebepsiz ya da bildirimsiz olarak teslim etmemesinden ya da ayıplı mal tesliminden kaynaklandığı hallerde ALICI
 herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.
MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Mahkemeleri
ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI
İPEKHAN
ALICI
TARİH